Πιστοποιήσεις

Σαν πιστοποιημένα μέλη της IANTD και της PADI, ακολουθούμε πιστά τα προγράμματα κάθε οργανισμού ξεχωριστά, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία και εκπαίδευση στους συμμετέχοντες. 

Η εκπαίδευση είναι βασισμένη στους κανόνες του διεθνούς φήμης οργανισμού IANTD. Από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, έως την εκπαίδευση εκπαιδευτών, ακολουθούμε με συνέπεια τα πρότυπα που θέτει ο οργανισμός. Στόχος μας αποτελεί να εκπαιδεύσουμε πλήρως τους μαθητευόμενους, αλλά και να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δυνατότητές τους αν το επιθυμούν. Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μπορείτε να βρείτε εδώ www.iantd.gr

Στο υποκατάστημα της Αθήνας η εκπαίδευση δεν σταματά κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιλέξτε το λογότυπο του οργανισμού που επιθυμείτε για να δείτε τα ανάλογα επίπεδα πιστοποίησης.

IANTD     PADI