Σημεία Κατάδυσης 10 έως 18

10. Σημείο Κατάδυσης: Ασπρονήσι Πάγκος 1

Βάθος: ξεκινάει από 9 μέτρα +

Διαδρομή έως το σημείο: 22 λεπτά

Επίπεδο: Advanced Divers +

Περιγραφή: Καταπληκτική κατάδυση σε τοίχο

11. Σημείο Κατάδυσης: Ασπρονήσι Πάγκος 2

Βάθος: ξεκινάει από 9 μέτρα +

Διαδρομή έως το σημείο: 22 λεπτά

Επίπεδο: Advanced Divers +

Περιγραφή: Ακόμα μία καταπληκτική κατάδυση σε τοίχο

12. Σημείο Κατάδυσης: Παραλία Ασπρονήσι (Αριστερά)

Βάθος: 9 - 30 μέτρα

Διαδρομή έως το σημείο: 25 λεπτά

Επίπεδο: Open water +/ Snorkelers

Περιγραφή: Ένα ιδανικό σημείο με πολλά επίπεδα που επιτρέπουν στους λιγότερο έμπειρους δύτες να το επισκεφτούν. Εξαιρετικό για εκπαίδευση.

13. Σημείο Κατάδυσης: Παραλία Ασπρονήσι (Δεξιά)

Βάθος: 9 - 30 μέτρα

Διαδρομή έως το σημείο: 25 λεπτά

Επίπεδο: Open water +/ Snorkelers

Περιγραφή:  Ένα ιδανικό σημείο με πολλά επίπεδα που επιτρέπουν στους λιγότερο έμπειρους δύτες να το επισκεφτούν. Εξαιρετικό για εκπαίδευση.

14. Σημείο Κατάδυσης: Τοίχος στο Ασπρονήσι (Αριστερά)

Βάθος: 7- 28 μέτρα

Διαδρομή έως το σημείο: 25 λεπτά

Επίπεδο: Advanced Divers + / snorkelers

Περιγραφή: Ένας μεγάλος απότομος κάθετος τοίχος, εξαιρετικός για διάφορα επίπεδα κατάδυσης. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες σχηματισμοί πετρωμάτων που μπορεί να δει κανείς.

15. Σημείο Κατάδυσης: Ασπρονήσι τοίχος (Δεξιά)

Βάθος: 7-28 μέτρα

Διαδρομή έως το σημείο: 25 λεπτά

Επίπεδο: Advanced Divers + / snorkelers

Περιγραφή: Ένας μεγάλος απότομος κάθετος τοίχος, εξαιρετικός για διάφορα επίπεδα κατάδυσης. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες σχηματισμοί πετρωμάτων που μπορεί να δει κανείς. 

16. Σημείο Κατάδυσης: Ύφαλος στο Ασπρονήσι

Βάθος: 7-30 μέτρα

Διαδρομή έως το σημείο: 25 λεπτά

Επίπεδο: Advanced Divers +

Περιγραφή: Αυτή η μεγάλη πλάκα από βασάλτη έχει κάθετα τοιχώματα με κλίση. Εκεί συναντάμε πλούσια θαλάσσια ζωή και μια ποικιλία γυμνοβραγχίων.

17. Σημείο Κατάδυσης: Μεγάλος Τοίχος στο Ασπρονήσι (Βόρεια)

Βάθος: 7-30 μέτρα

Διαδρομή έως το σημείο: 25 λεπτά

Επίπεδο: Advanced Divers +

Περιγραφή: Αποτελείται από ένα κάθετο τοίχο με άριστη ορατότητα, πλούσια θαλάσσια ζωή, στην οποία κυριαρχούν τα κοράλια που ζουν σε μεγάλα βάθη και άλλες πολύχρωμες γοργονίες.

18. Σημείο Κατάδυσης: Μεγάλος Τοίχος στο Ασπρονήσι (Νότια)

Βάθος: 7-30 μέτρα

Διαδρομή έως το σημείο: 25 λεπτά

Επίπεδο: Advanced Divers +

Περιγραφή: Αποτελείται από ένα κάθετο τοίχο με άριστη ορατότητα, πλούσια θαλάσσια ζωή, στην οποία κυριαρχούν τα κοράλια που ζουν σε μεγάλα βάθη και άλλες πολύχρωμες γοργονίες.

Τοίχος στο Ασπρονήσι
Επιστροφή στο χάρτη